Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

Vooraankondiging symposium Wijn & Marketing 2007

< terug

25 april 2007

Op maandag 1 oktober a.s. organiseert het Productschap Wijn voor wijnimporteurs en vakpers de 2e editie van het symposium Wijn & Marketing.
Dit symposium is het openingsevenement van de Nationale Wijnweek 2007 en zal plaatsvinden in het World Forum Convention Center te Den Haag.

Thema
Het symposium staat dit jaar in het teken van trade marketing, daarnaast komen horeca, nieuwe media en consumentengedrag aan bod. Met deze thema's biedt het dagprogramma voor iedereen in de Nederlandse wijnhandel interessante aanknopingspunten. Deelname aan het symposium is daarmee een toegevoegde waarde voor grote en kleine wijnimporteurs, agenten en wijnhandelaren, grootwinkelbedrijven en wijnspeciaalzaken, vakpers en journalisten.

Dagindeling
Tijdens het symposium worden de bovengenoemde thema's in de diepte behandeld. Naast plenaire bijeenkomsten vinden presentaties van marketingcases plaats die u naar keuze kunt bijwonen. Zowel 's ochtends als 's middags zal een thema door een plenaire spreker worden ingevuld, waarna een paneldiscussie plaatsvindt. De panels zijn samengesteld uit ervaringsdeskundigen en representanten van de wijnbranche.

De discussies worden in goede banen geleid door de dagvoorzitter, in de persoon van tv-presentatrice én wijnliefhebber Astrid Joosten.

Conceptdagprogramma
Klik hier voor het conceptdagprogramma.

Inschrijven
In onze volgende mailing eind mei zullen wij verdere details van het programma bekend maken. U wordt dan in de gelegenheid gesteld u in te schrijven voor het symposium en om een voorkeur uit te spreken voor de te volgen marketingcase presentaties.

Datum
Noteer 1 oktober alvast in uw agenda!

Meer informatie
Productschap Wijn, Josée van Rooij, T 070-3708344, M 06-20247208, E josee@wijninfo.nl

Initiator: Productschap Wijn
Hoofdsponsor: JFHillebrand
Organisatie: Alterego marketing & creation, Het Wijninstituut, Merkbaar Marketing