Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

Persbericht: ScriptiePrijs Wijn 2009 uitgereikt

< terug

1 oktober 2009

Vanmiddag is tijdens de Nationale Wijndocentendag 2009 gehouden in het kantoorgebouw van het Productschap Wijn in Den Haag de ScriptiePrijs Wijn 2009 uitgereikt aan Anouk Jansen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van haar scriptie luidt: "The Dutch consumer wine market in 2015: scenario planning with small and medium sized wine dealers". De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van het Productschap Wijn, de heer Theo Meijer.

Er wordt steeds meer wijn in de supermarkt gekocht. De verkopen in de wijnwinkels dalen. Anouk heeft onderzocht hoe de kleine en middelgrote wijnhandelaar in Nederland het best op deze ontwikkeling kan inspelen op de korte en middellange termijn. Anouk maakt in haar scriptie aannemelijk dat gebruik van de "Scenario Planning Method" tot nieuwe inzichten, andere invalshoeken en verrassende strategieën kan leiden. De jury is van mening dat: "het onderwerp van Anouks scriptie bijzonder actueel is en daarmee juist op dit moment heel relevant. De uitwerking van het onderwerp in haar scriptie is direct toepasbaar en heeft nut voor de wijnbranche".

Anouk wint met de ScriptiePrijs Wijn een bedrag van 1500 euro en een wijnreis naar de Champagne.

De ScriptiePrijs Wijn is een intiatief van het Productschap Wijn. Met het instellen van een jaarlijkse toe te kennen prijs voor de beste scriptie over het onderwerp wijn wil het productschap belangstelling van hoogopgeleiden wekken voor de wijnsector.

Inschrijving voor de ScriptiePrijs Wijn 2010 staat vanaf vandaag open voor alle studenten aan Nederlandse Universiteiten en Hoge Scholen.

Vanaf vandaag is de scriptie van Anouk Jansen en van de andere 5 genomineerden te raadplegen en te downloaden via http://www.wijn.nl/, tabblad Scholing/Cursussen, onderwerp: ScriptiePrijs Wijn.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:
Productschap Wijn
T 070-3708347
E pw@wijn.nl
I http://www.wijn.nl/, button: ScriptiePrijs Wijn