Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

PERSBERICHT: Inschrijving ScriptiePrijs Wijn 2011 geopend

< terug

24 februari 2011

Beste wijnprofessional,

Ieder jaar looft het Productschap Wijn de ScriptiePrijs Wijn uit voor de beste scriptie over wijn in de meest brede zin. Met deze prijs wil het Productschap Wijn het onderzoek naar wijn als cultuur- en handelsproduct stimuleren en een brug slaan tussen studenten en de ondernemers uit de wijnsector.

Kent u iemand die studeert aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool in het studiejaar 2010/2011? Stuur dan dit bericht door. De student die zijn scriptie over wijn aan ons instuurt, maakt kans op een geldbedrag van 1500 euro en een te gekke wijnreis naar de Champagne.

De scriptie kan gaan over: wijn als agrarisch product, wijn als cultuurproduct, wijn als handelsproduct, wijn als scheikundig product, wijn en geschiedenis, wijn en recht, wijn en techniek, wijn en gezondheid, wijn en spijs, enz.

Klik hier voor de deelnamevoorwaarden en voor de scripties van de winnaars en genomineerden van de voorgaande jaren.

Scripties dienen vóór 10 augustus 2011 bij ons binnen te zijn. De ScriptiePrijs Wijn wordt uitgereikt in de Nationale Wijnweek op donderdag 6 oktober 2011 in Den Haag.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer info:

Productschap Wijn
Loes van Kampen
T 070-3708347
E loes@wijn.nl