Nationale Wijnweek

De Nationale Wijnweek

DRUKBEZOCHT SYMPOSIUM WIJN & MARKETING 2007 INSPIREERT WIJNIMPORTEURS

< terug

2 oktober 2007

Gisteren vond de 2e editie plaats van het Symposium Wijn & Marketing. Het vakevenement werd gehouden in het World Forum Convention Center in Den Haag en mocht zich met ruim 280 deelnemers verheugen op een grote belangstelling van wijnhandelaren en vakpers.

Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Joosten werd een aantal thema's diepgaand behandeld. Na elke presentatie werd door een panel gediscussieerd aan de hand van stellingen. Door middel van rode en groene stemkaarten maakten panelleden en deelnemers hun mening kenbaar over de stelling. De presentatie en leiding door dagvoorzitter Astrid Joosten werd zeer hoog gewaardeerd door de aanwezigen. Door een combinatie van vakkennis over wijn en een doortastende benadering van panelleden en deelnemers bracht zij diepgang in de onderwerpen.

Trademarketing

In het ochtendprogramma gaf Ron Cijs van de Trade Marketing Association een presentatie over het onderwerp trademarketing. Onderdeel van zijn betoog was dat trademarketing vaak reeds gepraktiseerd wordt, alleen niet als zodanig betiteld wordt. Ondanks het feit dat deze filosofie veelal door grote fabrikanten ingezet wordt is het ook goed bruikbaar voor kleinere spelers. Kern van de filosofie is dat het productaanbod en de promotie ervan afgestemd moeten zijn op het kanaal waarin de producent/importeur zijn producten wil verkopen. Dit kan onder andere vormgegeven worden door afwijkende verpakkingseenheden of paraplumerken met verschillende gamma's , maar ook in op maat gemaakte verkooppromoties. Hierdoor is het aanbod ‘exclusief' voor het kanaal en geeft het hen de mogelijkheid zich ermee te onderscheiden.

ScriptiePrijs Wijn 2007

De ochtend werd afgesloten met de bekendmaking en uitreiking van de ScriptiePrijs Wijn 2007 aan Marianna Markantoni. De titel van haar scriptie luidt: "Group Initiatives and Individual Winegrowers in the Netherlands". De prijs werd uitgereikt door de heer mr. Hans N. Burghoorn, secretaris van het Productschap Wijn.

In het middagprogramma volgden deelnemers keuzeworkshops. Iets minder dan de helft van de deelnemers had gekozen voor een dubbele sessie over het thema ‘wijn in de horeca', de andere deelnemers kozen voor de twee workshops over ‘narrowcasting' en ‘consumentenprofielen'.

Wijn & horeca

In de horecaworkshop toonde Brian Howard van marktonderzoekbureau Wine Intelligence uit het Verenigd Koninkrijk aan dat de wijnomzet in de horeca toeneemt als de wijnhandel de presentatie van wijnen aldaar ondersteunt. Zichtbaarheid van wijn leidt tot omzet, drempelverlagende wijnkaarten en enthousiaste bediening doen de rest. Rudolf Bijleveld, algemeen directeur van wijnimporteur Oud Reuchlin & Boelen, benadrukte het belang van kennis door continue scholing in het individuele horecabedrijf. Het breed opgezette panel (wijnhandel, horeca, vakpers) signaleerde dat er nog een grote kwaliteitsslag gemaakt kan worden: ‘De gast is best bereid voor een goed glas wijn te betalen'. Ook werd de horeca als plaats genoemd om nieuwe wijn te ontdekken. Het laten proeven van wijn en meer wijnen per glas zullen de drempel van wijn verlagen. De wijnhandel zal - in alle geledingen van de horeca - een actievere rol moeten spelen om de wijnbeleving naar een hoger plan te brengen.

Het ontbreken van gedegen marktonderzoekresultaten over wijn in de Nederlandse horeca was merkbaar in de workshop, de behoefte hieraan onder wijnimporteurs kwam duidelijk naar voren.

Narrowcasting

Herman ten Cate van Librium.tv en branchevereniging Digital Out Of Home Media gaf inzicht in het fenomeen ‘narrowcasting'. Duidelijk werd dat in de wijnbranche de detailhandel of horeca de initiator van presentatieschermen moeten zijn. Voor wijnconsumenten kunnen de schermen meer beleving en informatie bieden op productniveau en voor wijn-spijscombinaties. De vraag is of in de toekomst aanwezigheid op de schermen voor de wijnimporteur geen ‘verplicht nummer' wordt in de jaarafspraken met grote klanten. Duidelijk werd dat narrowcasting een gedegen visie, voorbereiding en uitvoering vereist: ‘Als je er niet klaar voor bent kun je het beter achterwege laten. Begeleiding door een specialist geeft daarnaast een grotere kans van slagen', aldus Ten Cate.

Consumentenprofielen

Brian Howard van marktonderzoekbureau Wine Intelligence uit Engeland presenteerde onderzoeksgegevens uit het doorlopende Vinitrac-onderzoek dat in verschillende landen wordt gehouden. In de gegevens over de Nederlandse markt kwamen de belangrijkste trends aan bod  waaronder de aanhoudende groei van consumptie van Rosé wijnen en de herkenbaarheid die vermelding van druivensoorten op het etiket biedt. Opvallend was dat op de vraag naar merkbekendheid door de consumenten met name herkomstgebieden en druivensoorten als merken werden genoemd.

Als keuzecriteria die consumenten hanteren bij de keuze van wijn kwam als top-3 naar voren: aanbevolen door familie of vrienden, een merk dat ze kennen of een aanbieding.

Nieuwe media

In de tweede helft van het middagprogramma presenteerde spreker Robert Rutten van Media Bridges in vogelvlucht de huidige en toekomstige toepassingen van Nieuwe mediatechnieken in marketing en communicatie. Opmerkelijk bericht was dat jongeren minder actief gebruik maken van SMS en chatten. ‘De nieuwigheid is eraf', aldus Rutten. In de paneldiscussie waren de meningen verdeeld over de toepassing van nieuwe mediatechnieken voor wijnmarketing. Het merendeel van de aanwezigen was het erover eens dat je als bedrijf niet meer zonder nieuwe mediatechnieken kan opereren, maar de beste beleving van wijn blijft proeven. Nieuwe mediatechnieken als middel om de wijnbranche te verjongen werden niet als een oplossing gezien, andere oplossingen om beleving te creëren bleven achterwege.

Vanaf vandaag zijn de presentaties van de verschillende sprekers te raadplegen en te downloaden via de website http://www.wijninfo.nl/, tabblad Importeren/produceren, onderwerp: Symposium Wijn & Marketing.

Voor meer informatie:

Productschap Wijn
T 070-3708347
E
pw@wijninfo.nl
http://www.wijninfo.nl/